Định hướng phát triển

Nhận thức về nhu cầu thực phẩm sạch và áp dụng các thực tiễn đổi mới công nghệ chế biến đã thúc đẩy Thiên Tân Phát đổi mới tổ chức của mình một cách toàn diện. Chắc chắn, những gì còn lại là định hướng tập trung vào khách hàng.

Thiên Tân Phát đặt mục tiêu trở thành một tổ chức sáng tạo với kiến ​​thức thị trường và sản phẩm được sử dụng tốt, chuyên môn, mạng lưới nhà cung cấp người mua và năng lực cốt lõi.

Dữ liệu sẽ được giải thích và phân tích để hỗ trợ các hoạt động.
Theo truyền thống, chúng tôi đặt khách hàng vào trung tâm của sự chú ý, cái mà chúng tôi gọi là tư duy 'lấy khách hàng làm trung tâm', nhưng nhằm mục đích trích xuất các giá trị từ thông tin chúng tôi có trong tay.

Hợp tác chặt chẽ với khách hàng cho phép chúng tôi mở rộng phạm vi suy nghĩ và đồng sáng tạo các sản phẩm mới và ý tưởng mới một cách nhất quán. Do đó, Thiên Tân Phát duy trì sự đổi mới, đồng sáng tạo và phát triển sản phẩm mới trong trái tim để tồn tại, tồn tại và phát triển trong thế giới kinh doanh năng động này.